Varför morot är en rot?

Varför morot är en rot?

En rot är den del av växten som växer under jorden. Morot kallas en rot eftersom den växer under jord.
Eftersom den växer i jorden. Morot roten, det som vi äter och vi anser att en grönsak, kommer inte växa ovan jord.