Varför Myrtle beklagar att gifta sig med George?

Varför Myrtle beklagar att gifta sig med George?

Hon beklagade att gifta sig med George eftersom han visade sig vara en livlös man som ägnades åt sitt garage. Hon var också ambitiös och trodde hon förtjänade bättre än staden av askan.