Varför ofullständig förbränning framställa rök?

Eftersom i ofullständig förbränning, det inte finns tillräckligt med syre helt omvandla bränslet in till koldioxid och vatten, finns det inget syre att gå in i de CO² föreningar, vilket innebär att produkten är bara C - sot. Sot är en solid partiklar och rök bildas av partiklar och andra vätskor och gaser. Om förbränningen var klar, då inte skulle vi få rök eftersom det finns ingen sot produceras.