Varför omkring 40 procent av människorna i Indien är enligt näring även om det hävdas att det finns tillräckligt med mat i Indien?

Mat för indianerna även om Gud har varit mycket snäll mot Indien, & finns det ingen brist på livsmedel som produceras, nuvarande kongressen politikerna & själv stylade ledare är korrupta. De monopoliserar de nationella resurserna, följaktligen fattiga får ingenting & behöva svälta. De får inte tillåtas att fortsätta & komma undan med dessa aktiviteter. Produktionen är en liten del
Produktionskapaciteten är endast en liten del. Även om vi kan skapa tillräckligt med mat, som i något sätt innebär att vi kan lagring, transport och distribuera mat till alla lika och rättvist. De faktiska kostnaderna för produktionen är endast 10% av kostnaderna för att nå slutkonsumenten. Det finns inga magiska sätt att ha mat visas på middagsborden undernärda.