Varför överföringar tar så lång tid?

Fråga:

I dessa tider av teknik, skulle det inte vara penningförsändelser men möjligt i minuter, men åtminstone i ett par timmar att göra. Ändå ta överföringar ibland till och med dagar. Vad är det?


Svar:

Du bör vara på din fråga är olika i online överlåtelsen eller papper, det finns olika tidsfrister beviljas.

Vad menar du nu?