Varför PCl3 har ett dipolmoment och BCl3 har inte ett dipolmoment?

Varför PCl3 har ett dipolmoment och BCl3 har inte ett dipolmoment?

B utgör 3 obligationer (har 3 valenselektroner) och är sp2 hybridiseras, så molekylen är Trigonala planar, som är symmetrisk. P kan forma 5 band (har 5 valenselektroner), och har en fri elektron par vilket gör molekylen icke-symmetriska i PCl3.