Varför Power dörrlås och Power windows fungerar inte?

Först kontrollera säkringen. Kontrollera också reläer, och möjligen växlarna på dörrarna.