Varför Robert e lee leda den konfedererade armén i Maryland och slaget vid Antietam?

Varför Robert e lee leda den konfedererade armén i Maryland och slaget vid Antietam?

Robert E. lee ledde hans armé av norra Virginia in Maryland av flera skäl:

1. han ville föregripa någon unionen angrepp på Richmond. Genom att flytta norrut skulle han tvinga Potomac armé att överge alla planer för invaderande Virginia; och 2. Lee också trodde att han skulle ha möjlighet att krossa armén av Potomac och förstöra den ingående. och 3. Genom att göra detta vore att unionen i kaos och chanserna för en fredsuppgörelse var möjligt.