Varför russin flyta och sjunka i vatten?

Russin sjunka i vatten eftersom de är tätare. Men koldioxid molekylerna hittade i soda float till toppen eftersom de vill fly från vätskan. Dessa CO2-molekyler (ses som bubles) attatch att russinen dra dem upp till ytan också. När CO2 bubles når ytan, de hoppar och russin börja sjunka igen.