Varför sand dollar har en stjärna i mitten?

Sand dollar (Clypeaster sp. familj Clypeasteridae) en platta, runda typ av sjöborre, är speciellt anpassade att gräva i sanden. Stjärnan formen beror på sin uppsättning av fem porer ordnade i ett kronblad-liknande mönster som flyttar havet bevattnar in i dess inre vatten - vascular system. Det är det senare som gör att sanden dollarn att flytta om. En länk finns nedan.