Varför ska chefer bli berörda etiska affärsmetoder?

Varför ska chefer bli berörda etiska affärsmetoder?

Utan att vara etiska, kan inte företag vara konkurrenskraftig på antingen nationell eller internationell nivå.