Varför ska du bli kortvariga arbetet till skattemål.

Fråga:

Jag anser sig inte bara genom kort-tid arbetar, men jag skulle fortfarande vilja veta svaret på denna fråga. Jag har hört kortvariga arbetet kan bli skatt fällan för de drabbade. Varför ska det vara så?


Svar:

Korta pengar skattefritt och utbetalas net. När årlig skatt tillbaka läggs men andra skattepliktiga inkomster och med detta ökade inkomster, skattesatsen bestäms, kommer beräknat på den ökade intäkter ("progression bestämmelse").

Medan andra beskattningsbara inkomst så långt med en skattesats påverkades av till exempel 30% lön skatt, äger en belastning på t.ex 40% rum i årsredovisningen. Det skatter måste betalas till så de korta pengar.