Varför ska företag på ersättning kan vara en?

Fråga:

Ett annat sätt att insolvensförfarandet skulle vara men en uppgörelse med gäldenärer att söka, eller? Men varför ska företag delta på en sådan sak?


Svar:

I en konkurs finns lagstadgade regler, som borgenärerna få delar av sina fordringar kan vara uppfyllda--förutsatt att det finns tillräcklig massa.

Utan insolvens tvist i luften är naturligtvis, en troende får inte allt eller något andra - det kanske inte fungerar så i ett bolag är på obestånd.

Genom att är insolvens Abduktion ett brott - så någon normal tänkande insolvens Manager kommer att välja väg i konkurs.

Exempel: Franjo Pooth och hans företag - som den allmänna åklagaren bestäms omedelbart.