Varför skulle en student vill besöka Afrika och besöka vilda djur när det finns djurparken?

I en zoo de är något tämjas och gör inte så mycket som de skulle i Afrika eller i naturen.