Varför skulle grundarna från början skapa en svag central regering?

Efter deras erfarenhet av England (efter det revolutionära kriget) var grundare rädda för politisk makt. Artiklar av confederationen innehöll därför många svagheter. Grundarna fruktade att regeringen skulle kunna bli alltför kraftfull och tyranniska. Men tydligen, de skapade den för svag och hade att skrota det för en ny konstitution.
Bönderna var inte rädda för politisk makt, i sig, bara av en stark centralmakt, som monarkin i England. Den ursprungliga tanken var att ha varje stat vara helt suveräna, ungefär som Europeiska unionen eller Förenta nationerna. Den centrala regeringen hade mycket begränsad makt och kunde införa mycket få gränser. Till skillnad från Europeiska unionen och Förenta nationerna, Förenta staterna hade mycket lite historia, vilket inte kunde fastställa suveräna stater som samarbetade väl med varandra. Förenta staterna som en stark centralregering och enhetlighet i interstate handel och myntade pengar, som uppenbarligen har varit mycket mer framgångsrik.

yah!!!!!!!!!!!!!!!!