Varför skulle koppla bort något från ett utlopp orsaka lampor ansluten till ett annat uttag att stänga av?

Jag vågar gissa att yyour ledningar är i serien och när en stickpropp sätts det stänger kretsen dvs. positiva +---... - negativa: ingen kontakt. positiva +---\-\... - negativa: med kontakt. hoppas att detta hjälper. Pete svar kontrollera anslutningarna neutral. De kan ha kommit öppen.