Varför skulle någon spendera lite tid i ett hospice?

Varför skulle någon spendera lite tid i ett hospice?

Ett hospice är inte nödvändigtvis en plats. Det finns dock hospice centra. De kanske uppdelningar av ett vårdhem eller en fristående anläggning. Men är de flesta patienter under hospicevård vårdas hemma. Ofta överförs de till en anläggning för hospice eller hospice uppdelningen av ett sjukhus eller sjukhem när deras hälsa minskar snabbt till den grad att de inte längre kan vårdas hemma.