Varför svarade banken min produkt begäran inte via mail?

Fråga:

Det handlar om en annonserad produkt i en Bank, jag är inte kund ännu. Jag har fyllt i formuläret att ställa frågor om och med tanke på detta namn och eMail. Idag fick jag svar, de behöver ett telefonnummer att svara på min mail. Datainsamling?


Svar:

Ovanligt, att de har inte telefonnumret som obligatorisk information som anges i formuläret. Kanske var din fråga för någon det alltför komplicerat, så de vill svara på detta snarare via telefon. Inte nödvändigtvis talar för den "store".