Varför syre är anhängare av förbränning?

Varför syre är anhängare av förbränning?

Syre är starkt elektronegativa, vilket innebär att det lockar elektroner med en stor mängd kraft i förhållande till de flesta element. Rörelsen av elektroner är vad som driver nästan alla kemiska reaktioner, inklusive förbränning. Syre hjälper avmontering och byte av elektroner och eller molekyler som kol från de flesta av våra bränslen vilket skapar CO2, från bränslet till produkter från förbränning reaktionen.