Varför talar ingen av deflation, när många tecken talar?

Fråga:

Varför talar ingen av deflation, när många tecken talar?


Svar:

Eftersom det finns ingen! Inflationstakten har varit igen första gången under det sista kvartalet på 2 procent - vilket faktiskt är ultimat ECB (naturligtvis på medellång sikt genomsnittet). Så om något just nu inte oroar mig, är det en deflation.