Varför tillsätts jäst bröd deg?

Varför tillsätts jäst bröd deg?

Utan jäst skulle de flesta Brödloaves vara ungefär en fjärdedel av sin storlek. jäst har lagts till för att göra brödet stiga ordet jäst. Frågan har redan besvarats.