Varför tog Abel Tasman prospektering plats?

Abel Tasman var anställd av det nederländska Ostindiska kompaniet, och han fick order att utforska det sydöstra vattnen för att hitta en ny havet handelsväg till Chile i Sydamerika. Han fick också i uppdrag att söka efter hypotetiskt "Great South land" som ansågs vara rika på mineraler, och därmed kan ha lämnat bra handelsmöjligheter för holländska.