Varför uppfann Alexander Graham Bell telefon?

  • Mrs Bell var döv och Mr Bell försökte alltid att hjälpa dem som inte kunde höra. Telefon var en av hans försök att skapa en enhet för döva, att hjälpa deras förmåga att höra.
  • Alexander Graham Bell uppfann telefonen så att människor kan kommunicera med andra människor i världen.
  • Att underlätta verbal kommunikation över långa avstånd.
  • Han uppfann telefon eftersom han är uppfinnare och han ville hitta ett sätt att kommunicera med andra människor förutom prata med dem ansikte mot ansikte.
  • Föregående meddelande teknik var begränsad till telegraph. Telegrafen var ineffektivt eftersom det åberopade morsekod att vidarebefordra meddelanden. Endast några utbildad personal lärt morsekod, och inte alla kunde översätta med den. Medan en telefon skulle tillåta människor att tala direkt till varandra utan ett steg däremellan. Bell försökte lösa detta problem.
  • Det finns en rapport som säger att Alexander Graham Bell uppfann telefonen för att hjälpa några familjemedlemmar som de lidit av hörselproblem. Men på samma gång hans svärfar instämde inte med den. Han sa att det var en leksak, som inget barn skulle vara intresserad.
  • Han bestämde sig att uppfinna det eftersom han blev inspirerad att skapa telefon, även om hans version fungerade inte och någon annans gjorde. Sak är att han patenterade det först. Men han gjorde faktiskt en fullt fungerande en.