Varför urinen inte flödar tillbaka till njurarna?

Varför urinen inte flödar tillbaka till njurarna?

På grund av det enkelriktad ventil av urinledarna, som förbinder njurarna till urinblåsan. Om dessa urinledaren ventiler inte fungerar korrekt, kan de orsaka urin till back-flöde in i urinledarna och mot njurarna.