Varför valde senaten att inte ratificera fördraget i Versailles?

Varför valde senaten att inte ratificera fördraget i Versailles?

De kände det straffas Tyskland alltför severly, och ville inte att engagera sig i EU-frågor (inte vill tillämpa fördraget)