Varför vann Frankrike hundraåriga kriget?

Varför vann Frankrike hundraåriga kriget?

England var inte längre i stånd att upprätthålla sin närvaro i Frankrike och de stod inför flera år av oro i hemmet. Denna oro kulminerade med de start 1455 Rosornas krig