Varför var boken To Kill a Mockingbird förbjudna?

To Kill a Mockingbird förbjuds ofta genom användning av ordet "n * gger". Om man läser berättelsen, men ordet används aldrig av en huvudperson och huvudpersonerna är mot rasism.
I USA, har det faktiskt aldrig varit lagligt förbjuden. Dock har det alltid funnits vissa människor som har invändningar mot drogmissbruk, ras epitet och/eller sexuella teman. Vissa skolor och bibliotek vägrar att bära den, men det har aldrig varit en olaglig bok såvitt jag vet. Det har aldrig gått out-of-print i USA och anses allmänt vara en klassiker.