Varför var bönderna fattiga i den franska revolutionen?

Varför var bönderna fattiga i den franska revolutionen?

Bönderna var fattiga under den franska revolutionen eftersom då lönerna var avskuren och priser på bröd skulle upp, medan Louis XVI levde ett liv i extravagans