Varför var det Santa Fe trail och Mormon trail rest?

Varför var det Santa Fe trail och Mormon trail rest?

Mormon Pioneer leden är en 1.300 mil reste av medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga från 1846 till 1868. Mormon leden sträcker sig från Nauvoo, Illinois vid floden Mississipi, passerar genom Iowa, Nebraska, Wyoming och östra Utah till Salt Lake City, Utah.
Mormon pionjär rörelsen började 1846 när, efter att ha drivits återigen av mob våld från deras kvittade hem, heliga beslutade att inrätta ett nytt hem för kyrkan utanför USA etablerade gränser. Leden var används för mer än 20 år, fram till avslutningen av den första transkontinentala järnvägen i 1869.
Bland utvandrarna var Mormon handkärra banbrytarearna av 1856-1860. Två av de handkärra företag, ledd av James G. Willie och Edward Martin, träffade katastrof på spåren när de begav sig sent och fångades av kraftiga snöoväder i Wyoming.
När mormonerna kommit i Salt Lake, ombads några av profeten Brigham Young att gå lösa andra platser som Genua, Nevada; St George, Utah; Besökt, Alberta, Kanada och många andra bosättningar i territoriet Deseret.

Se länkarna för mer information.