Varför var européerna viktiga i den amerikanska revolutionen?

Européerna var viktiga i den amerikanska revolutionen eftersom de var en av två sidor i kriget. Storbritannien beskatta sina kolonier tungt, och en grupp nybyggare, patrioterna, ville bryta sig loss från Storbritannien genom att förklara krig mot Storbritannien, dess egna moderlandet. Å andra sidan, ville en annan grupp av kolonister, lojalister, förbli lojala till Storbritannien och vägra att kämpa.
Det andra skälet till varför européerna var viktigt i den amerikanska revolutionen var att Frankrike under kriget, blev en allierad till kolonisterna och hjälpte patrioter nederlag Storbritannien. Frankrike ville ha hämnd för att förlora den fransk-indianska kriget, en tidigare krig där Frankrike förlorat det mesta av sin mark till Storbritannien och Frankrike beslutat att hjälpa kolonisterna och besegra Storbritannien.
Efter den amerikanska revolutionen som Storbritannien kolonierna gratis med Parisfördraget, 1783.