Varför var kungörelse av 1763 ogenomförbar?

Varför var kungörelse av 1763 ogenomförbar?

Eftersom den franska ville ha fred.