Varför var majs och potatis viktiga för Europa och Asien så betydande?

Varför var majs och potatis viktiga för Europa och Asien så betydande?

de var billiga att växa och mycket näringsrik. majs och potatis hjälpte människor leva hälsosammare och längre liv.