Varför var Operation Barbarossa en vändpunkt av 2: a världskriget?

Varför var Operation Barbarossa en vändpunkt av 2: a världskriget?

Operation Barbarossa var en vändpunkt i ww2 eftersom det var när Ryssland slutat stödja båda sidor (allierade och axel) och fullt anslöt sig till allierade. Så när Ryssland började trycka tillbaka agains tyskarna tog de över en massa tyska mark och så småningom tog Berlin som slutade kriget i Europa.