Varför var religion och yttrandefrihet av stor betydelse för EU: S grundare när de skrev det första ändringsförslaget?

"Bill of Rights" kan hittas här: http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html kongressen skall göra ingen lag respektera en etablering av religion, eller förbjuda det fria utövandet av dessa. eller abridging friheten av tal eller pressen; eller rätten av folket fredligt att montera och att göra framställningar till regeringen för en prövning av klagomål. Detta anges tydligt att kongressen inte skall delta i inrättandet av (ett tillstånd) religion och att alla religioner är på lika villkor. Thomas Jefferson, som skrev Bill of Rights, konstaterade: "regeringen legitima befogenheter omfatta sådana åtgärder endast som är skadliga för andra. Men det gör mig ingen skada för min granne att säga det finns tjugo gudar, eller ingen Gud. Det varken plockar min ficka eller bryter mitt leg."http://www.gmu.edu/departments/economics/wew/quotes/wisdom.html yttrandefrihet hade att göra med öppen kritik av regeringen och folket i office. Det var en kort romans med ordning stävja sådan kritik i Alien och uppvigling fungerar, det var kortlivad. Patriotism har ingenting att göra med hur man känner om sin politiker. Patriotism överskrider personer att bli kärlek för själva företaget