Varför var Thomas Jefferson valde för att skriva självständighetsförklaringen?

Skrivandet av deklarationen tilldelades officiellt, att en kommitté bestående av Jefferson, Roger Sherman, John Adams, Benjamin Franklin och Robert Livingston. Medlemmarna i kommittén uppskattar faktumet att en person kunde bättre skriva ett dokument än en grupp människor. Den spelades in att de valde Jefferson på grund av hans "märklig felicity stil." I själva verket de ansåg Jefferson bättre författare i gruppen och deras förtroende för honom belönades med självständighetsförklaringen färdigställs på två veckor. Franklin föreslog några smärre ändringar och kongressen gjorde några ändringar, den viktigaste utplånande en attack på institutionen i slaveri, att hålla stöd av södra delegaterna.