Varför växtceller i destillerat vatten inte beter sig exakt samma sätt som djur cell?

Varför växtceller i destillerat vatten inte beter sig exakt samma sätt som djur cell?

Djurceller kommer att spricka eftersom de har ingen yttre struktur så att de kan hålla deras form. Växtceller har dock en cellvägg som håller cellen från spricker.