Varför vill du att fortsätta dina studier i Storbritannien?

Jag vill studera i Storbritannien eftersom kursstruktur högskolor för UK är bra och gå vidare. Också är de examina som utfärdas av UK högskolor erkända av hela världen och särskilt i mitt hemland Indien. Så jag försäkra att jag kommer att få bra jobb i Indien efter slutförandet av min utbildning i UK, och min framtida karriär blir säkert.