Varför vill folk att flytta till Australien?

Varför vill folk att flytta till Australien?

Australien är ett fredligt land med en av de högsta levnadsstandard i den skulle. Den har en stabil ekonomi och freedonm av tal religion eller ingen religion. Det har också ett socialt trygghetssystem som har effekt för att skydda var och en från allvarliga umbäranden när de inte är i stånd att ta hand om sig själva. Al i al det är en bättre plats att leva då mest land i världen.