Varför ville män inte kvinnor att rösta?

Varför ville män inte kvinnor att rösta?

Eftersom de ville behålla makten och trodde att var kvinnorna dummer än män när det kom till politik.

****

Männen trodde att kvinnor var inte lika viktiga och smart nog att vara en del av ett stort beslut i Förenta staterna. De trodde också att kvinnor inte var fullvärdiga medborgare i USA.