Varför xrays farliga och inte radiovågor?

Varför xrays farliga och inte radiovågor?

Även om radiovågor, synligt ljus och röntgen är alla del av det elektromagnetiska spektrumet, röntgen resor med en mycket högre energi vid en mycket kort våglängd och skapa joniserande strålning. När en röntgenbild passerar genom organiskt material tätare ärendet kommer att blockera några av strålningen och som strålning kommer att deponeras i ärendet att skapa några cellskador.