Varifrån kom namnet U-Boat kommer från?

Varifrån kom namnet U-Boat kommer från?

Från ordet "Unterseeboot", vilket betyder undervattenskabeln båt.

 • Relaterade Frågor

 • Varifrån kom namnet Xbox 360 kommer från?

 • Varifrån kom namnet RMS Titanic kommer från?

 • Varifrån kom namnet Big Ben kommer från?

 • Varifrån kom namnet Alberta Kanada kommer från?

 • Varifrån kom namnet O Henry kommer från?

 • Varifrån kom namnet Mt Everest kommer från?

 • Varifrån kom namnet Emily kommer från?

 • Varifrån kom namnet Yossarian kommer från?

 • Varifrån kom namnet Susana kommer från?

 • Varifrån kom namnet på "Hello Dolly" barer kommer från?

 • Varifrån kom namnet Ludmilla kommer från?

 • Varifrån kom namnet neanderthal kommer från?

 • Varifrån kom namnet Stephen har sitt ursprung?

 • Varifrån kom termen Wild Card kommer från eftersom den hänvisar till baseball?

 • Varifrån kom namnet haubits?

 • Varifrån kom namnet Mona Lisa har sitt ursprung?

 • Varifrån kom termen Top Banana kommer från?

 • Hur kom namnet Danielle kommit att bli ett namn?

 • Varifrån kom termen klappa kommer från förhållande till gonorré?