Varifrån kommer arbetslösheten pengar? Vem betalar för detta?

Fråga:

Nu har så många att arbeta permittering. Varifrån kommer pengarna? Är det inte betalas av skattebetalarna? Är inte detta en ond cirkel då?


Svar:

Arbetslöshetsersättningen betalas ut av arbetsförmedlingen, vilket i sin tur finansieras med bidrag till arbetslöshetsförsäkringen av arbetstagarna och arbetsgivarna. Om pengarna inte räcker, måste federalt av bemanningsföretag ge ett lån. Också betala arbetsgivaren eller de sociala avgifterna för kortvariga arbetstagare under de första 6 månaderna av kort-tid pengarna och fylla på (så jag tror jag vet), men även arbetslösheten pengarna. Vi skulle inte kort-tid pengar, det skulle se ganska bister på arbetsmarknaden. Yrkesverksamma förbli företagen och utgifter för offentliga tjänster (och också Monique) inte så mycket som i en omedelbar arbetslösheten stiga. Det är också för kort sig naturligtvis mycket mer lugnande att vara att vara med små utsikter till en förestående nytt jobb med mindre arbete - som meddelades på företaget.