Varifrån kommer energin?

Den verkliga energin kommer från solen, som är solar (ljus) eller radioaktiva atomer i jordens inre. Genom detta, vi har möjlighet att producera olika typer av energi och detta gör att maskiner och även levande ting att röra och göra saker.

Vi använder en hel del lagrad energi utan att riktigt tänka var den kommer ifrån. Vi får mat från supermarket, bensin från bensinstation och elektricitet genom kraftledningar. Men varifrån kommer energin i dessa saker ifrån i första hand? Gröna växter lagrar energin i solljuset och kemisk energi (mat) med en process som kallas fotosyntes. Djur som äter dessa växter använda merparten av energin i kroppen verksamhet och spara resten. Så använder djur som äter växter och andra djur lagrad energi som kom ursprungligen från solen. De flesta av vår el kommer från kraftverk som förbränner kol för att producera ånga. Denna ånga används för att aktivera turbo generatorer som producerar el. Den bensin vi använder i våra bilar framställs genom destillation av råolja. Vi använder naturgas för uppvärmning. Kol, olja och naturgas kallas fossila bränslen eftersom de bildades från växt och djurrester.

E = mc2. Energi kan inte skapas eller förstöras, den kan endast ändra former. De flesta av jordens energi kommer från solen.

Från olja-bestånden,

Från solljus.