Vart är den främmande man på förfalskade ö när du ser honom på säkerhet bandet?

Vart är den främmande man på förfalskade ö när du ser honom på säkerhet bandet?

I 'Alla det Jazz Cafe'