Vart är inställningen i själen av den stora klockan?

själen i den stora klockan är var under månaderna av poeter