Vatten kan läcka genom bruket av en andra golv kakel badrumsgolvet?

Vatten kan mycket väl hitta sin väg genom golvet. Det är oftast på områden där kakel möter ett lodrätt område på en dusch eller badkar. Rörelse kan uppstå i dessa områden. Det är bäst att täta fogar som dessa, i stället för injekteringsbruk. Fogtätning kommer flex, men injekteringsbruk kommer att spricka och tillåter vatten att tränga in.