Vatten lösliga vitaminer innehålla?

Det finns 9 vitaminer som är vattenlösliga. Bland dem finns 8 B-vitaminer och vitamin C. De lös lätt i vatten.