Vem äger Yellowstone National Park?

Yellowstone National Park ägs av folket i Förenta staterna och förvaltas av National Park Service. Budgeten för tjänsten Park, del av den federala budgeten, subventionerar delvis avgifter för användning av parken.

1972 undertecknat vår regering FN: s World Heritage fördraget, ett fördrag som skapar "Världsarv" och biosfärreservat." Valts ut för deras kulturella, historiska eller naturliga betydelse, nationella regeringarna är skyldiga att skydda dessa landmärken under FN: s mandate.1 sedan 1972, 68 procent av alla amerikanska nationalparker, monument och konserver har utsetts som World Heritage Sites.2

Men tvärtemot vad vissa kanske betyder säga, detta inte att FN äger Yellowstone National Park. I själva verket gick regeringen igenom ett ansökningsförfarande ha Yellowstone utses en UNESCO: S webbplats för att ytterligare garantera skydd av vacker natur och varierande och karismatisk fauna som är, i hela världen, unika för regionen i USA.

Fotnoter:

1 "världsarv och biosfären reserver faktablad," Förenta staterna hus eller representanternas kommitté på resurser.
2 "amerikansk mark bör vara kontrollerad av amerikaner," pressmeddelande, The National Center for Public Policy Research i Washington DC, 24 februari 1999, tillgängligt på Internet på http://www.nationalcenter.org/PRLandSov299.html.
3 Kathleen Benedetto, nationella vildmarken Institute, vittnesmål inför USA senatens utskott för energi och naturresurser, Washington, DC, den 26 maj 1999.
4 se föregående fotnot.
5 se föregående fotnot.
6 Ibid.