Vem är den första läraren i Jose Rizal?

Den första läraren i Rizal var hans mor, som var en märklig kvinna med god karaktär och fina kultur. Den första läraren i Rizal var hans mor, som var en märklig kvinna med god karaktär och fina kultur.