Vem är författaren av historien som är The år mamma?

Vem är författaren av historien som är The år mamma?

Matsuo basho :))